O kampanii

Celem realizacji kampanii jest pogłębienie wiedzy i świadomości konsumentów na temat masła wielkopolskiego, maślanki naturalnej prosto z masielnicy, śmietanki kremowej, twarogu chudego, półtłustego oraz twarogu śmietankowego oraz zwiększenie rozpoznawalności i poprawę wizerunku tych produktów oraz systemu „Jakość Tradycja”.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.