Kontakt

Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA”
ul. Daszyńskiego 9, 63-000 Środa Wielkopolska

Sekretariat:
tel./fax: + 48 61 285 38 34,
e-mail: sekretariat@jana.com.pl

Marketing:
tel.: + 48 61 285 38 34 (wew. 16)
e-mail: marketing@jana.com.pl

Oddział Produkcyjny
Kaźmierz Wielkopolski
ul . Dworcowa 10, 64-530 Kaźmierz Wielkopolski
tel/fax centrala +48 61 291 81 39

Dział Handlowy:
tel.: + 48 61 285 38 34 (wew. 28,36,46,47)
tel.: + 48 61 285 32 33
e-mail: handel@jana.com.pl

Księgowość:
tel.: + 48 61 285 38 34 (wew. 19, 21)
e-mail: ksiegowosc@jana.com.pl


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.