Masło wielkopolskie 250g (kostka)

Masło ekstra wielkopolskie produkowane jest ze śmietany ukwaszonej zgodnie z tradycją prosto z masielnicy w stu procentach z tłuszczu mlecznego przy zachowaniu najwyższych wymogów jakościowych. Potwierdza to specjalny certyfikat przyznany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Znak uznawany jest przez Ministerstwo Rolnictwa za krajowy system oceny jakości żywności. Naturalny surowiec, z którego w sposób tradycyjny wytwarzane jest masło wielkopolskie gwarantuje uzyskanie niepowtarzalnego i wyjątkowego smaku oraz najwyższej jakości produktu.
Maksymalny termin przydatności: 50 dni


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.